ห้องสมุด คลังความรู้ต่างๆ ในแวดวงเครื่องเสียง
> ผ่าแอมป์ มิกเซอร์ ตู้ลำโพง ครอส อีคิว เอฟเฟค ไมค์โครโฟน เครื่องเสียง ตู้ ลำโพง กลางแจ้ง

ผ่าไมค์ Bock BC851 โมซะเลย

(1/1)

jadesomboon:


jadesomboon:
ผลการโม เสียงใสขึ้น หางเสียงจากสากๆ กระซิกๆขึ้น ได้มา 5-6ปีไม่ค่อยได้ใช้เลย ใช้แต่ไมค์สาย ตัวละ400 โอกว่า ไม่ชอบเสียงเสียงทุ้มมากโด่ง ที่ช่วง 250-400 กดก็ไม่ค่อยลง โด่งมากเลย แต่ตอนนี้เปลีย่นใจแล้ว love เลย
วันนี้ใช้ โซน่า เทส สามารถรับความถี่ได้กว้างเหลื่อเชื้อ ย่านสูงถึง 13k แต่จะโด่งมากที่ช่วง 10-11K โลต่ำกว่า 50 Hz

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version