โชว์ชุดเครื่องเสียง เครื่องไฟและภาพงานต่างๆ
> โชว์ ชุดเครื่องเสียง ระบบ PA ตู้ลำโพง เวที ไฟแสงสี และงานบันทึกเสียง

มาดูคิวงาน หมอลำประถม ฤดูกาลหน้ากันครับ

(1/5) > >>

golf9999:


คิวงานประถมบันเทิงศิลป์ ฤดูกาล 2555-2556

บ้านพัก : 259 ม.1 บ้านผือ ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์ : 043-327233 , 081-7398374       
ฤดูกาลปี : 2555-2556 ลำเรื่อง .......

เดือนตุลาคม 2555
26 ตุลาคม 2555 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ งานออกพรรษาไหลเรือไฟ  อ.เมือง  จ.นครพนม
27 ตุลาคม 2555 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ งานแข่งเรือ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ(ชมฟรี)
28 ตุลาคม 2555 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ ..
29 ตุลาคม 2555 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
30 ตุลาคม 2555 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ งานออกพรรษาริมบึงแก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น
31 ตุลาคม 2555 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ ..

เดือนพฤศจิกายน 2555
1 พฤศจิกายน 2555 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านคำจั่น ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
2 พฤศจิกายน 2555 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านเหล่าใต้ ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
3 พฤศจิกายน 2555 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านเมืองหงษ์ ต.เมืองหงษ์ อ.จตุรพักตร์พิมาน จ.ร้อยเอ็ด
4 พฤศจิกายน 2555 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านคอนฉิม ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
5 พฤศจิกายน 2555 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ (เดินทางเข้า  กทม)
6 พฤศจิกายน 2555 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ หน้าหมู่บ้านเสรี อ่อนนุช  กทม.
7 พฤศจิกายน 2555 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ พัทยาเหนือ จ.ชลบุรี
8 พฤศจิกายน 2555 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ อ.บ่อวิน จ.ระยอง
9 พฤศจิกายน 2555 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านหนองแต้ ต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
10 พฤศจิกายน 2555 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านนาขาม ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
11 พฤศจิกายน 2555 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านกรู่กาสิงห์ ต.กรู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
12 พฤศจิกายน 2555 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ ..
13 พฤศจิกายน 2555 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ ..
14 พฤศจิกายน 2555 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ ..
15 พฤศจิกายน 2555 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ งานงิ้ว อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
16 พฤศจิกายน 2555 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านคอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
17 พฤศจิกายน 2555 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านหนองเมียดแอ่ ต.หนองเรือ อ.โนนสังข์ จ.หนองบัวลำภู
18 พฤศจิกายน 2555 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านคอนตะหนิน ต.กระทุ่มลาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
19 พฤศจิกายน 2555 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านผำสามัคคี ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
20 พฤศจิกายน 2555 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านหินฮาว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
21 พฤศจิกายน 2555 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านดอนหญ้านาง ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
22 พฤศจิกายน 2555 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ งานงิ้ว อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
23 พฤศจิกายน 2555 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านมะโม ต.หนองซอน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
24 พฤศจิกายน 2555 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านโนนสำราญ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
25 พฤศจิกายน 2555 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านหนองแต้ ต.โนนขวาง อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์
26 พฤศจิกายน 2555 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ ..
27 พฤศจิกายน 2555 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ วัดนิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
28 พฤศจิกายน 2555 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านเขว้า ต.ประสุข อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
29 พฤศจิกายน 2555 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บึงหนองโคตร บ้านคำไฮ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
30 พฤศจิกายน 2555 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ ..

เดือนธันวาคม 2555
1 ธันวาคม 2555 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านจานเตย ต.ทุ่งกุลา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
2 ธันวาคม 2555 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านหินเหล็กไฟ ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
3 ธันวาคม 2555 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ งานวันพ่อ อบจ.ปทุมธานี จ.ปทุมธานี
4 ธันวาคม 2555 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ งานวันพ่อ อบจ.ปทุมธานี จ.ปทุมธานี
5 ธันวาคม 2555 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ เทศบาล ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
6 ธันวาคม 2555 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ งานทุ่งศรีเมืองและงานกาชาด จ.อุดรธานี
7 ธันวาคม 2555 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ งานไหมและงานกาชาด จ.ขอนแก่น
8 ธันวาคม 2555 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านตากแดด ต.หัวโทน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 
9 ธันวาคม 2555 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ งานงิ้ว อ.พล จ.ขอนแก่น
10 ธันวาคม 2555 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ งานงิ้ว อโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
11 ธันวาคม 2555 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ ..
12 ธันวาคม 2555 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านคำเกิ่ง ต.กุดปลาดุก อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม
13 ธันวาคม 2555 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ งานงิ้ว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ (เล่นที่เดียว 2 วัน)
14 ธันวาคม 2555 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ งานงิ้ว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ (เล่นที่เดียว 2 วัน)
15 ธันวาคม 2555 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ งานงิ้ว อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
16 ธันวาคม 2555 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านท่ากกแดง ต.ท่ากกแดง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
17 ธันวาคม 2555 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ ..
18 ธันวาคม 2555 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ งานกะหล่ำปลี อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม
19 ธันวาคม 2555 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ ..
20 ธันวาคม 2555 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ งานกาชาด จ.บุรีรัมย์
21 ธันวาคม 2555 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
22 ธันวาคม 2555 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านขี้เหล็ก ต.ขี้เหล็ก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
23 ธันวาคม 2555 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
24 ธันวาคม 2555 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ งานงิ้ว ตลาดหนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
25 ธันวาคม 2555 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ ..
26 ธันวาคม 2555 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
27 ธันวาคม 2555 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านโนนข่า  ต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
28 ธันวาคม 2555 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านไผ่ล้อม ต.ศรีสุข อ.ศรีชมพู จ.ขอนแก่น
29 ธันวาคม 2555 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ อีซูซุ จ.หนองบัวลำภู
30 ธันวาคม 2555 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านห้วยศาลา ต.หนองบัวโคก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
31 ธันวาคม 2555 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านโคก ต.โคกโพธิ์ชัย อ.โคกโพธิ์ชัย จ.ขอนแก่น

เดือนมกราคม 2556
1 มกราคม 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านหนองหญ้ารังกา ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
2 มกราคม 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านฟ้าเลื่อม ต.หน่อม อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
3 มกราคม 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ งานกาชาด จ.ร้อยเอ็ด
4 มกราคม 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านแคน ต.บ้านธาตุ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
5 มกราคม 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านโดด ต.บ้านโดด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
6 มกราคม 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ งานกาชาด จ.อุบลราชธานี
7 มกราคม 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ อ.เมือง จ.ยโสธร
8 มกราคม 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ ...
9 มกราคม 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ งานกาชาด จ.นครราชสีมา
10 มกราคม 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ 
11 มกราคม 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่...
12 มกราคม 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านขี้เหล็ก ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
13 มกราคม 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่...
14 มกราคม 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่...
15 มกราคม 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ อ.เมือง จ.กาฬสินธ์
16 มกราคม 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่...
17 มกราคม 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ
18 มกราคม 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่...
19 มกราคม 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บุญคูณลาน อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
20 มกราคม 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ งานนมัสการพระธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
21 มกราคม 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่...
22 มกราคม 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านเดื่อ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
23 มกราคม 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่...
24 มกราคม 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่...
25 มกราคม 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ ศาลสมเด็จพระนเรศวร อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
26 มกราคม 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านจั่น ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
27 มกราคม 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านดอนดู่ ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
28 มกราคม 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านน้ำปลีก ต.น้ำปลีก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
29 มกราคม 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ อ.เมือง  จ.มุกดาหาร
30 มกราคม 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่...
31 มกราคม 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่...

เดือนกุมภาพันธ์ 2556
1 กุมภาพันธ์ 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่...
2 กุมภาพันธ์ 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ ถนนคนเดิน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
3 กุมภาพันธ์ 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่...
4 กุมภาพันธ์ 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่...
5 กุมภาพันธ์ 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่...
6 กุมภาพันธ์ 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่...
7 กุมภาพันธ์ 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่...
8 กุมภาพันธ์ 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านหนองไฮ ต.พลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
9 กุมภาพันธ์ 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านน้อพัฒนา ต.หัวบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
10 กุมภาพันธ์ 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ วัดหลวงพ่อโต อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
11 กุมภาพันธ์ 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.หนองบัวลำภู
12 กุมภาพันธ์ 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ งานกาชาด จ.มหาสารคาม
13 กุมภาพันธ์ 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านวังหินชา ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู
14 กุมภาพันธ์ 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่
15 กุมภาพันธ์ 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านโคกม่วง ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
16 กุมภาพันธ์ 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านแสงสว่าง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
17 กุมภาพันธ์ 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ อ.เมือง จ.อุดร
18 กุมภาพันธ์ 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านห้วยหวาย  ต.กกดู่ อ.เมือง จ.เลย
19 กุมภาพันธ์ 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านตวนวันใหญ่ อ.เมือง จ.หนองคาย
20 กุมภาพันธ์ 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ อ.เมือง จ.เลย
21 กุมภาพันธ์ 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
22 กุมภาพันธ์ 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านลาดค้อ ต.ด่านม่วงคำ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
23 กุมภาพันธ์ 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านเพีย ต.เพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
24 กุมภาพันธ์ 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านหนองกุง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
25 กุมภาพันธ์ 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านต้อน ต.บ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
26 กุมภาพันธ์ 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ อ.เมือง จ.หนองคาย
27 กุมภาพันธ์ 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ งานนมัสการพระธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
28 กุมภาพันธ์ 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่...

เดือนมีนาคม 2556
1 มีนาคม 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่...
2 มีนาคม 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านหนองหิน ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
3 มีนาคม 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านเสียว อ.เบญลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ
4 มีนาคม 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่...
5 มีนาคม 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ งานกาชาด จ.กาฬสินธ์
6 มีนาคม 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ งานกาชาด จ.ยโสธร
7 มีนาคม 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่...
8 มีนาคม 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านเมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
9 มีนาคม 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านท่าบ่อ ต.จาระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
10 มีนาคม 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ.หนองพุก ต.ขอนแก่น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
11 มีนาคม 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด
12 มีนาคม 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่...
13 มีนาคม 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่...
14 มีนาคม 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ อ.เมือง จ.สกลนคร
15 มีนาคม 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านโนนสวาท ต.นาสวรรค์ อ.เมือง  จ.บึงกาฬ
16 มีนาคม 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
17 มีนาคม 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านโพธิ์ตาก ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
18 มีนาคม 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่...
19 มีนาคม 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่...
20 มีนาคม 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านหนองผำ ต.หนองหว้า อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
21 มีนาคม 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านยาง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
22 มีนาคม 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ ศาลพระเจ้าองค์ตื้อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
23 มีนาคม 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านแวงน้อย ต.แขแล อ.กุมภวาปี จ.อุดร
24 มีนาคม 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านหินกอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
25 มีนาคม 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านพระเจ้า ต.หวายหลืบ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
26 มีนาคม 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ วัดพระศรีเจริญ บ้านหัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
27 มีนาคม 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่...
28 มีนาคม 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านชมพูทอง ต.คำนาดี อ.เมือง จ.บึงกาฬ
29 มีนาคม 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่...
30 มีนาคม 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านติดต่อ ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย
31 มีนาคม 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านหนองอีกุ้ม อ.กมลาสัย จ.กาฬสินธุ์

เดือนเมษายน 2556
1 เมษายน 2556  ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่...
2 เมษายน 2556  ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่...
3 เมษายน 2556  ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่...
4 เมษายน 2556  ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่...
5 เมษายน 2556  ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่...
6 เมษายน 2556  ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่...
7 เมษายน 2556  ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่...
8 เมษายน 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านโนนเดื่อ ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม
9 เมษายน 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ ริมบึงแก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น
10 เมษายน 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านหนองหญ้าไซ ต.หนองหญ้าไซ อ.วังสามหมอ จ.อุดร
11 เมษายน 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านดอนดู่น้อย อ.จตุรพักตร์พิมาน จ.ร้อยเอ็ด
12 เมษายน 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านศรีสมบูรณ์ อ.หนองหงษ์ จ.บุรีรัมย์
13 เมษายน 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านรัตนะ ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
14 เมษายน 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านโนนข่า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
15 เมษายน 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ วัดสำโรงรัตนาราม ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
16 เมษายน 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านหนองแวงท่าวัด ต.ท่าวัด อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
17 เมษายน 2556  ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่...
18 เมษายน 2556  ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่...
19 เมษายน 2556  ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่...
20 เมษายน 2556  ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่...
21 เมษายน 2556  ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่...
22 เมษายน 2556  ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่...
23 เมษายน 2556  ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่...
24 เมษายน 2556  ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่...
25 เมษายน 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่  บ้านโนนกรู่ ต.สาวิถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
26 เมษายน 2556  ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่...
27 เมษายน 2556  ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่...
28 เมษายน 2556  ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่...
29 เมษายน 2556  ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่...
30 เมษายน 2556  ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่...

เดือนพฤษภาคม 2556
4 พฤษภาคม 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านขอนแก่น ต.หนองฮะ อ.สำโรงทาบ  จ.สุรินทร์
5 พฤษภาคม 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านเพชร ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

เดือนมิถุนายน  2556
8  มิถุนายน 2556 ประถมบันเทิงศิลป์ แสดงที่ บ้านเกิ้ง ต.บ้านเกิ้ง อ.บ้านไผ่ จ. ขอนแก่น(ปิดวง)

ณ วันที่   3  กันยายน  2555
มี    131   งานแล้ว(งานเจ้าภาพ)ขอบคุณข้อมูลจากเว็บลูกทุ่งหมอลำดอทคอม

First Amp Pro Audio ★:
สุดยอดครับ วงนี้

nopporn:
ตอนนี้ค่าจ้างประมาณเท่าไหร่แล้วครับ

ปาย1095 มิวสิค:
แบบนี้ซิ  สุดยอด ศิลปิน อีสาน

ทางเหนือเรา น่าจะเอาคิวงาน คณะ ซอ พื้นเมือง มาลงคิวงานแบบนี้บ้าง ผมเชื่อว่า ปีหนึ่ง ไม่ต่ำกว่า 100 งานเหมือนกัน เผื่อแฟนๆ ที่ติดตามจะได้ตามไป ถูก


yok yasothon:

--- อ้างจาก: nopporn ที่ กันยายน 08, 2012, 07:48:55 am ---ตอนนี้ค่าจ้างประมาณเท่าไหร่แล้วครับ

--- End quote ---

สองแสนสี่ครับ +- ประมาณหมื่นนึง แล้วแต่ระยะทาง
อ้ายไหม สองแสนเจ็ด +- เหมือนกัน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version