ห้องฝากนามบัตร และทักทาย รวมกลุ่มสมาชิกทั่วไทยที่ห้องนี้ครับ
> ภาคเหนือ

ภาคิณภาพยนตร์&ซาวด์ หนังกลางแปลงจ.เชียงใหม่มีระบบฟิลม์และโปรเจ็คเตอร์จอใหญ่12เมตร

(1/33) > >>

ภาคิณภาพยนตร์&ซาวด์ เชียงใหม่:
ชื่อ ภาคิณภาพยนตร์แอนด์ ซาวด์ครับ ฉายหนังกลางแปลง  ระบบเสียง สเตอริโอ  ระบบแสงซีนอล 3000 วัตต์ เสียง สเตอริโอ  รับฉายโปรเจ็คเตอร์ข้างเวทีด้วยจอยักษ์ 6-12 เมตร ในงานต่างๆ     อยู่ จ. เชียงใหม่ อ. สันป่าตองครับ ฝากเนื้อฝากตัวหนังกลางแปลงเชียงใหม่ใว้ด้วยนะครับ  โทร 084-3697887 วัฒน์ครับ ยินดีรับใช้ครับ 

ภาคิณภาพยนตร์&ซาวด์ เชียงใหม่:
 จอครับ

ภาคิณภาพยนตร์&ซาวด์ เชียงใหม่:
เครื่องฉาย หลอดซีนอล 3000 วัตต์  ซาวด์ สเตอริโอ ครับ

ภาคิณภาพยนตร์&ซาวด์ เชียงใหม่:
มีจอหลายขนาด เลือกได้ครับ 7 -8-10 เมตร

ภาคิณภาพยนตร์&ซาวด์ เชียงใหม่:
 brow

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version