ห้องฝากนามบัตร และทักทาย รวมกลุ่มสมาชิกทั่วไทยที่ห้องนี้ครับ
> ภาคใต้

กสิณอิเล็กทรอนิกส์ หาดใหญ่ สงขลา

(1/1)

kasin:
กสิณอิเล็กทรอนิกส์ หาดใหญ่ สงขลา /งานซ่อมเป็นงานหลักของที่ร้าน งานขายและงานติดตั้งเป็นงานรองลงมา
 -สินค้ายี่ห้อ FLAT AUDIO เช่น ตู้ PS15,ปากฮอร์นเสียงแหลม,เน็ตเวิร์ครุ่นต่างๆ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version